Ο καρπός της έχει σχήμα ωοειδές, περικάρπιο συνήθως λεπτό και κέλυφος ημίσκληρο. Η ψίχα έχει χρώμα καφέ, επιφάνεια ελαφρά τραχεία και γεύση γλυκιά. Θεωρείται ποικιλία παραγωγική, καλής ποιότητας, με ποσοστό ψίχας 42-45%. Χαρακτηρίζεται από την παραγωγή μονόσπερμων αμυγδάλων. Ωριμάζει το τελευταίο πενθήμερο του Σεπτέμβρη. Σαν δέντρο, τα πρώτα χρόνια της ανάπτυξής του είναι μέτριας ζωηρότητας, με βλάστηση πλαγιόκλαδη. Είναι ευαίσθητη στο κορύνεο και ανθεκτική στη μονίλια. Καρποφορεί νωρίς και έχει πολύ μικρή τάση για παρενιαυτοφορία. Ως προς την άνθηση χαρακτηρίζεται ως οψιμανθής (από αρχές έως τέλη Μαρτίου). Κατάγεται από τη Γαλλία.