Λογότυπο G&G Almonds

Ο καρπός της έχει σχήμα ωοειδές με περικάρπιο χοντρό και κέλυφος σκληρό. Η ψίχα είναι ωοειδής και αρκετά γευστική. Θεωρείται ποικιλία παραγωγική, καλής ποιότητας, με ποσοστό ψίχας 28-30%. Χαρακτηρίζεται από την παραγωγή διπλόσπερμων αμυγδάλων σε ποσοστό 5%. Ωριμάζει κατά το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη. Σαν δέντρο είναι ζωηρή, με βλάστηση πλαγιόκλαδη και μέτρια ανθεκτική στη μονίλια. Παρουσιάζει τάση για παρενιαυτοφορία και μπαίνει γρήγορα σε καρποφορία. Ως προς την άνθηση χαρακτηρίζεται ως οψιμανθής (από αρχές έως τέλη Μαρτίου). Κατάγεται από την Ιταλία.